tirsdag 31. mars 2009

Spor

På fjellet er det fremdeles meter på meter med snø... Men i skogen fins snøfrie flekker. Årets nybegynnere har fått prøve seg på årets første spor!!Både Felix og Fiona fikk "bestått" på første sporsøk, men jeg har nok en formening om hvem som er mest talentfull..

3 kommentarer: